Διαγωνίσματα Μαθηματικών Β τάξης

1ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 1-8)

2ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 9-15)

3ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 16-23)

4ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 24-28)

5ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 29-33)

Continue reading

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ερευνούν προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικά πλαίσια και να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών

Αναλυτικά οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

  • Αξιοποιούν τις πληροφορίες ενός προβλήματος που δίνονται μέσα από εικόνα
  • Μοντελοποιούν τα δεδομένα ενός προβλήματος με σκίτσο (ζωγραφίζοντας)
  • Μπορούν να ακολουθήσουν λεκτικές οδηγίες
  • Προσδιορίζουν κόμβους και κινούνται στο καρτεσιανό επίπεδο
  • Ελέγχουν την διαδικασία επίλυσης προβλήματος με εποπτικό υλικό
  • Συνεργάζονται με τον διπλανό τους για την επίλυση ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2