Επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Επίλυση προβλημάτων με μετατροπές μονάδων. Διαχείριση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης μήκους και βάρους.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τις μετατροπές μονάδων μέτρησης,
  • να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τους δεκαδικούς και συμμιγείς, ώστε να εκτιμούν αποτελέσματα μέτρησης,
  • να αποκωδικοποιούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες που προέρχονται από κείμενο, διάγραμμα, πίνακα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading