Διαχειρίζομαι πληροφορίες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση πληροφοριών: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα,
  • να αξιοποιούν πληροφορίες και να αντλούν στοιχεία από πίνακα (συχνοτήτων) και γραφήματα (εικονόγραμμα,ραβδόγραμμα, σημειόγραμμα)
  • να περνούν από το ένα είδος παράστασης στο άλλο (π.χ. από σημειόγραμμα σε ραβδόγραμμα),
  • να οργανώνουν δεδομένα σε πίνακα και σε διαγράμματα και να τα παρουσιάζουν,
  • να ερμηνεύουν δεδομένα και να βγάζουν συμπεράσματα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών: Πίνακας, εικονόγραμμα, σημειόγραμμα , ιστόγραμμα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσω πίνακα, εικονογράμματος, σημειογράμματος και ιστογράμματος,
  • να γνωρίσουν τον τρόπο συλλογής δεδομένων με ερωτηματολόγιο και να καταγράψουν πληροφορίες που προκύπτουν,
  • να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της οργάνωσης πληροφοριών για την καλύτερη επεξεργασία τους

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών