Σύνθετα προβλήματα – Επαλήθευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να επαληθεύουν
τη λύση που βρήκαν σε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας μια άλλη στρατηγική.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να χρησιμοποιούν την αρχική εκτίμηση που έκαναν ως διαδικασία ελέγχου της ορθότητας της λύσης που βρήκαν.
 • Nα μπορούν να βρίσκουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης σε ένα πρόβλημα.
 • Nα μπορούν να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με σαφήνεια τη λύση που βρήκαν
  (στρατηγική και αποτέλεσμα) σε ένα πρόβλημα.
 • Nα κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Εμπέδωση, σύνθεση, επέκταση των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να αξιολογούν και να επιλέγουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την επίλυση ενός προβλήματος,
 • να οργανώνουν τα στοιχεία και να ξεχωρίζουν τα ερωτήματα από τα ζητούμενα,
 • να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
 • να εκτιμούν τα αποτελέσματα των πράξεων,
 • να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading