Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιο αριθμοί

ΣΤΟΧΟΙ

1. Στα προηγούμενα μαθήματα ασκήσαμε τους μαθητές στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων με την μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν περαιτέρω με ανάλογες ασκήσεις, οι οποίες θα γίνονται πλέον αποκλειστικά με τη βοήθεια νοερών αναπαραστάσεων. Με άλλα λόγια στόχος μας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους διψήφιους αριθμούς σε τέτοιο βαθμό ώστε να εργάζονται με σχετική άνεση και αυτοματισμό με αυτούς, να τους χωρίζουν σε μονάδες και δεκάδες και να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπέρβαση της δεκάδας χωρίς καμία εποπτική βοήθεια.

2. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζουμε επίσης τα μεγάλα διπλά αθροίσματα, τα οποία  γνωρίζουν οι μαθητές και αρκετοί μάλιστα από αυτούς μπορούν να τα υπολογίζουν γρήγορα με άμεση ανάκληση από τη μνήμα. Το νέο στοιχείο είναι το γεγονός  ότι παράλληλα προς τα διπλά αθροίσματα δίνουμε κάθε φορά και τις αντίστοιχες αφαιρέσεις (7 + 7 = 14, 14 – 7 = 7) ώστε να οδηγούνται και κατ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στη συνειδητοποίηση των αφαιρέσεων ως αντίστροφων πράξεων των προσθέσεων

3. τέλος, παρουσιάζουμε έναν τρόπο υπολογισμού της αφαίρεσης με “πρόσθεση προς τα πάνω” . Όταν ο αφαιρετέος δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον μειωτέο (π.χ. 13-9, 12 – 8 κτλ), τότε ένας οικονομικός τρόπος, τον οποίο εφαρμόζουμε εκτενώς και στην καθημερινή ζωή, είναι να ξεκινήσουμε από τον αφαιρετέο και προσθέτοντας να φτάσουμε στον μειωτέο. Για να βρούμε τη διαφορά υπολογίζουμε τους αριθμούς που προσθέσαμε. Για παράδειγμα, στην αφαίρεση 13 – 9 έχουμε 9 + 1= 10, 10 + 3 = 13, ενώ η διαφορά 13-9 θα είναι 3 + 1 = 4

πηγή: βιβλίο δασκάλου , Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Προσθέσεις με το πάτημα στη δεκάδα Βοήθησε τον αστροναύτη να ταξιδέψει με το διαστημόπλοιό του.Φτιάξε με τον πρώτο αριθμό το ζευγαράκι του 10 και στη συνέχεια πάτα όσα χρειάζονται ακόμα για να ολοκληρώσεις την πρόσθεση.

Η τούρτα
Η τούρτα / jele.gr


ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας

Δεκάδες και μονάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Στο κεφάλαιο αυτό προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω, για να δείξουμε την αξία των αριθμών σύμφωνα με τη θέση τους. Θα δείξουμε δηλαδή ότι σε έναν διψήφιο αριθμό το ψηφίο που βρίσκεται δεξιά αποδίδει τον αριθμό των μονάδων, ενώ το ψηφίο που βρίσκεται αριστερά αποδίδει τον αριθμό των δεκάδων. Εισάγουμε δηλαδή τους όρους “δεκάδα” και “μονάδα” και τη σημασία τους στη γραφή των αριθμών. Με την ίδια λογική ασκούμε τους μαθητές στην ανάλυση διψήφιων αριθμών σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων.
  • Ένας άλλος επιδιωκόμενος στόχος είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στις λέξεις των αριθμών από το ένδεκα μέχρι το είκοσι, καθώς και στις λέξεις των αριθμών πλήρων δεκάδων: “τριάντα, σαράντα,πενήντα. Παράλληλα επιδιώκουμε την άσκησή τους στη γραφή και αντιστοίχως στην ανάγνωση αυτών των αριθμών λέξεων.
  • Τέλος επιθυμούμε να ασκήσουμε τους μαθητές στην εύρεση του αποτελέσματος μιας αφαίρεσης της μορφής 1ν-ν, 2ν-ν,3ν-ν κτλ, όπου ν μονοψήφιος αριθμός. Πρόκειται ασφαλώς για αφαίρεση ενός μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό κατά την οποία ο μονοψήφιος είναι ίσος με τον αριθμό των μονάδων του διψήφιου (π.χ. 16-6=10, 23-3=20 κτλ)

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.gr