Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιο αριθμοί

ΣΤΟΧΟΙ

1. Στα προηγούμενα μαθήματα ασκήσαμε τους μαθητές στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων με την μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν περαιτέρω με ανάλογες ασκήσεις, οι οποίες θα γίνονται πλέον αποκλειστικά με τη βοήθεια νοερών αναπαραστάσεων. Με άλλα λόγια στόχος μας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους διψήφιους αριθμούς σε τέτοιο βαθμό ώστε να εργάζονται με σχετική άνεση και αυτοματισμό με αυτούς, να τους χωρίζουν σε μονάδες και δεκάδες και να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπέρβαση της δεκάδας χωρίς καμία εποπτική βοήθεια.

2. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζουμε επίσης τα μεγάλα διπλά αθροίσματα, τα οποία  γνωρίζουν οι μαθητές και αρκετοί μάλιστα από αυτούς μπορούν να τα υπολογίζουν γρήγορα με άμεση ανάκληση από τη μνήμα. Το νέο στοιχείο είναι το γεγονός  ότι παράλληλα προς τα διπλά αθροίσματα δίνουμε κάθε φορά και τις αντίστοιχες αφαιρέσεις (7 + 7 = 14, 14 – 7 = 7) ώστε να οδηγούνται και κατ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στη συνειδητοποίηση των αφαιρέσεων ως αντίστροφων πράξεων των προσθέσεων

3. τέλος, παρουσιάζουμε έναν τρόπο υπολογισμού της αφαίρεσης με “πρόσθεση προς τα πάνω” . Όταν ο αφαιρετέος δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον μειωτέο (π.χ. 13-9, 12 – 8 κτλ), τότε ένας οικονομικός τρόπος, τον οποίο εφαρμόζουμε εκτενώς και στην καθημερινή ζωή, είναι να ξεκινήσουμε από τον αφαιρετέο και προσθέτοντας να φτάσουμε στον μειωτέο. Για να βρούμε τη διαφορά υπολογίζουμε τους αριθμούς που προσθέσαμε. Για παράδειγμα, στην αφαίρεση 13 – 9 έχουμε 9 + 1= 10, 10 + 3 = 13, ενώ η διαφορά 13-9 θα είναι 3 + 1 = 4

πηγή: βιβλίο δασκάλου , Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Προσθέσεις με το πάτημα στη δεκάδα Βοήθησε τον αστροναύτη να ταξιδέψει με το διαστημόπλοιό του.Φτιάξε με τον πρώτο αριθμό το ζευγαράκι του 10 και στη συνέχεια πάτα όσα χρειάζονται ακόμα για να ολοκληρώσεις την πρόσθεση.

Η τούρτα
Η τούρτα / jele.gr


ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας

Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να ασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία  της ” επιστροφής στην πεντάδα”, προκειμένου να υπολογίζουν αθροίσματα δύο αριθμών που βρίσκονται μεταξύ 5 και 9.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της  ” επιστροφής στην πεντάδα”, επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9

Σημείωση: Τα αθροίσματα 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9 που έχουν όρους μεγαλύτερους από το 5 ονομάζονται μεγάλα διπλά αθροίσματα

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξη

 
 

Φύλλο εργασίας 1