Διαγωνίσματα Μαθηματικών Β τάξης

1ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 1-8)

2ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 9-15)

3ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 16-23)

4ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 24-28)

5ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 29-33)

Continue reading

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να μπορούν να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος και να επιλέγουν τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του. Επίσης να διαπιστώνουν ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει μία λύση, πολλές λύσεις, καμία λύση.

Αναλυτικά

  • Να μεταφέρουν τις πληροφορίες ενός προβλήματος σε πίνακα και να τις οργανώνουν
  • Συμπληρώνουν ερωτήματα σε ένα κείμενο με πληροφορίες ώστε ένα πρόβλημα να είναι καλά ορισμένο
  • Επιλέγουν πια προβλήματα λύνονται και ποια όχι (αν έχουν επαρκή στοιχεία δηλαδή ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν κάποια)
  • Εργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1