Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση δεκαδικών: Σύνθεση και ανάλυση δεκαδικών αριθμών. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Νοεροί υπολογισμοί. Εκτίμηση

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να γνωρίζουν και να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός δεκαδικού αριθμού,
  • να συμπληρώνουν την ακέραια μονάδα με διάφορους τρόπους,
  • να συνθέτουν και να αναλύουν δεκαδικούς με διάφορους τρόπους,
  • να βρίσκουν το μισό, το διπλάσιο και το ένα τέταρτο φυσικών και απλών δεκαδικών αριθμών

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Λύσεις Φύλλου εργασίας 1