Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσιασμό και διαίρεση

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να επεκτείνουν τις γνώσεις για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες, σε μεγαλύτερους αριθμούς
  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές για τη διαίρεση με διαιρέτη που έχει περισσότερα από 1 ψηφία, (ανάλυση του διαιρετέου σε πολλαπλάσια του διαιρέτη),
  • να εφαρμόζουν τα παραπάνω για να διαχειριστούν προβλήματα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading