Διαιρέσεις

Picture Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε καταστάσεις διαίρεσης στις οποίες οι διαιρέσεις θα είναι αντίστροφες πράξεις από τον πίνακα της προπαίδειας, διαιρέσεις με δυνάμεις του 10 και εύκολες διαιρέσεις με διψήφιους διαιρέτες. Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να γίνουν οι μαθητές ικανοί να:

  • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση παρουσιάζεται ως διαίρεση μερισμού ή μέτρησης.
  • εκτελούν διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις των γινομένων του πίνακα της προπαίδειας
  • εκτελούν διαιρέσεις δεκάδων, εκατοντάδων και χιλιάδων με διαιρέτη το 10 και το 100
  • εκτελούν εύκολες διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη όπως 24:12, 45:15, 33:11 κ.τ.λ..
  • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Διαιρέσεις

PictureΚύριος στόχος του κεφαλαίου είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση της διαίρεσης ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να :

  • αναγνωρίζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις.
  • αντιμετωπίζουν καταστάσεις διαίρεσης μερισμού και μέτρησης.
  • εκτελούν με ευκολία τα γινόμενα, για να βρίσκουν το πηλίκο της διαίρεσης ή να το προσδιορίζουν κατά προσέγγιση
  • προσδιορίζουν τη θέση ενός πηλίκου ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια ενός αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6