Διαιρέσεις (Ι)

Picture Με το κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν με εμπειρικό τρόπο διαιρέσεις με διψήφιο και τριψήφιο διαιρετέο και διψήφιο ή μονοψήφιο διαιρέτη.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • βρίσκουν τα πολλαπλάσια των αριθμών .
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

  Φύλλο εργασίας 1

  Φύλλο εργασίας 2

  Φύλλο εργασίας 3

  Φύλλο εργασίας 4

  Φύλλο εργασίας 5

  Φύλλο εργασίας 6

Διαιρέσεις (Ι)

Picture Με το κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν με εμπειρικό τρόπο διαιρέσεις με διψήφιο και τριψήφιο διαιρετέο και διψήφιο ή μονοψήφιο διαιρέτη.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • βρίσκουν τα πολλαπλάσια των αριθμών .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6