ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  • 1. Βροχοσταλίδες
   • 2. Βροχοσταλίδες (συνέχεια)
  • 3. Χρησιμοποίησέ το ξανά…και ξανά…και ξανά
  • 4. Σκουπίδια στη θάλασσα

 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση)
 • Λογοτεχνικό κείμενο
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Ηλεκτρονικό κείμενο
 • Άρθρο περιοδικού
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ος
 • Διάκριση αδύνατων τύπων προσωπικών αντωνυμιών και οριστικού άρθρου
 • Σύνθετες προτάσεις
 • Ουσιαστικά ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών
 • Λεξιλόγιο (παραγωγή ρημάτων από ονόματα)
 • Oρθογραφία

Χρόνος διδασκαλίας : 10-12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading