Αριθμογραμμή δεκαδικών αριθμών

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν φύλλα εργασίας με την αριθμογραμμή των δεκαδικών αριθμών

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4
Continue reading

Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού και να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να δείχνουν στην αριθμογραμμή τους αριθμούς που σύγκριναν , ιδίως δεκαδικούς με ίδιο ακέραιο μέρος και διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων,
  • να παρεμβάλουν δεκαδικούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή φυσικούς,
  • να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε δεκαδικούς αριθμούς και να λύνουν προβλήματα,
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Οι μαθητές  να εκφράζουν έναν δεκαδικό αριθμό με 3 δεκαδικά ψηφία με συμβολική γραφή, δεκαδικά κλάσματα, συμμιγείς αριθμούς και μεικτή γραφή (ψηφία και λέξεις)

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς (και δεκαδικά κλάσματα) και να διακρίνουν πότε τα μηδενικά στο δεκαδικό μέρος ενός δεκαδικού αριθμού αλλάζουν την αξία του,
  • να διακρίνουν και να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε ετερώνυμα δεκαδικά κλάσματα, μετατρέποντάς τα (χωρίς τεχνική) σε ομώνυμα (ισοδύναμα)
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 33-37)

Picture Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για τα κεφάλαια 33-37 των μαθηματικών.

Επαναληπτικό φυλλάδιο
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Picture Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι να εισαχθούν οι μαθητές στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που θέτουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

  • σχηματίζουν δεκαδικούς αριθμούς, το άθροισμα και τη διαφορά τους με υλικά μοντέλα όπως το χρήμα, ο άβακας κ.α..
  • μεταφράζουν αθροίσματα και διαφορές δεκαδικών αριθμών από υλική μορφή σε συμβολική γραφή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
  • ερμηνεύουν τα κρατούμενα και την αξία των ψηφίων και να μετατρέπουν ψηφία μίας τάξης σε άλλη τάξη, όπως δέκατα σε μονάδες, εκατοστά σε δέκατα κ.α.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 1