Μετρώ το βάρος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση μάζα. Τυπικές μονάδες μάζας. Εμφάνιση του τρίτου δεκαδικού ψηφίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν συνήθη εργαλεία ζύγισης (αναλογική και ηλεκτρονική ζυγαριά),
  • να γνωρίσουν τις τυπικές μονάδες μέτρησης (κιλό, γραμμάριο) και τη μεταξύ τους σχέση,
  • να διενεργούν μετρήσεις μηκών ή μαζών και να εκφράζουν τα αποτελέσματα με τη μορφή συμμιγούς ή, σε απλές περιπτώσεις, με τη μορφή δεκαδικού.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1
Προβλήματα με καθαρό βάρος-μεικτό-απόβαρο
 

Μέτρηση μάζας

Picture Στο κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εμβαθύνουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στις μονάδες μέτρησης της μάζας, το κιλό και το γραμμάριο .
  • αναγνωρίζουν τον τόνο και τη σχέση του με τα κιλά.
  • διαβάζουν ενδείξεις ζυγαριάς και να γράφουν το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.
  • αναγνωρίζουν ότι αντικείμενα με τον ίδιο όγκο μπορεί να έχουν διαφορετικό βάρος.
  • αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις και να λύνουν προβλήματα με βάρη.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Παιχνίδι με τη ζυγαριάΖύγισε και γράψε το βάρος των αντικειμένων