Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν πολύπλοκο μοτίβο, να περιγράψουν, να επεκτείνουν και να κατασκευάσουν σύνθετα αριθμητικά μοτίβα.

Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Βρίσκουν τον κανόνα του μοτίβου καθώς και το στοιχείο που επαναλαμβάνεται
  • Επεκτείνουν ένα μοτίβο με αριθμούς, χρώματα και σχήματα
  • Υπολογίζουν την αξία ενός μοτίβου, αξιοποιώντας το άθροισμα που αποτελούν το στοιχείο του μοτίβου
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια