Οι πεδιάδες της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν στον γεωμορφολογικό χάρτη της πεδιάδες της Ελλάδας
  • να ονομάζουν τις ελληνικές πεδιάδες
  • να γνωρίζουν σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η κάθε πεδιάδα
  • να σχεδιάζουν τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading