Γεωμετρικά Σχήματα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τα Γεωμετρικά σχήματα

  2d-shapes-chart-for-children matching-shapes-to-pictures-worksheets-1 matching-shapes-to-pictures-worksheets-2
Τα βασικά Σχήματα   Τα σχήματα            Αντιστοίχιση 1      Αντιστοίχιση 2

 
Continue reading

Iσοεμβαδικά σχήματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν την έννοια
του εμβαδού ενός γεωμετρικού σχήματος (απλού ή σύνθετου) υπό την έννοια της επιφάνειας που αυτό καλύπτει. Έτσι, διαφορετικά σχήματα μπορεί να έχουν το ίδιο εμβαδόν και σχήματα που δεν μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το εμβαδόν τους μπορούμε να τα αναλύσουμε
σε άλλα στα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα το εμβαδόν τους.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα μπορούν να αναλύουν σύνθετα γεωμετρικά σχήματα σε άλλα πιο απλά, και το αντί-
  στροφο (παιχνίδια με τάγκραμ).
 • Nα κατανοούν την έννοια του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας και να μπορούν να το
  υπολογίζουν χωρίς τους τύπους εύρεσής του, αλλά με τη χρήση διαγραμμισμένου ή
  τετραγωνισμένου χαρτιού και με σύγκρισή του με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα σχήματα.
 • Nα διακρίνουν την περίμετρο από το εμβαδόν ενός σύνθετου ή απλού σχήματος καθώς
  επίσης και τις μονάδες που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση του καθενός (μ., εκ. κτλ για
  την περίμετρο, τ.εκ. ή άλλα σχήματα για το εμβαδόν).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γεωμετρικά σχήματα – περίμετρος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν
την περίμετρο κανονικών και μη κανονικών πολυγώνων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα αναγνωρίζουν τα τρίγωνα, τετράγωνα, πλάγια και ορθογώνια παραλληλόγραμμα,τραπέζια και τα μη κανονικά τετράπλευρα, πεντάγωνα.
 • Nα αναγνωρίζουν τις πλευρές, κορυφές και γωνίες ως επιμέρους στοιχεία των σχημάτων.
 • Nα αναγνωρίζουν ισοπεριμετρικά σχήματα.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Ζωγραφίζω και βρίσκω τα σχήματα

%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%bf       %cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%82     τετράγωνο.png

ορθογώνιο                     ρόμβος                         τετράγωνο

τριγωνο.png     %ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%82     %ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%bb

τρίγωνο                         κύκλος                           οβάλ

Φύλλο εργασίας 1


πηγή: http://www.kidslearningstation.com/

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν ορθογώνιο τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και μη κανονικό πολύγωνο πάνω σε πλέγμα και με τα κομμάτια του τάγκραμ.

Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να κατασκευάσουν ή να προεκτείνουν ένα γεωμετρικό σχήμα με προϋποθέσεις.
 • Ανακαλύψουν ότι στο τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες
 • Αναγνωρίζουν πολύγωνα, κανονικά ή μη, χωρίς να είναι απαραίτητη η ονομασία τους
 • Αναγνωρίζουν διαισθητικά με το γνώμονα ότι το τετράγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν ορθή γωνία, ενώ το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading