Προβλήματα με ποσοστά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται προβλήματα με διάφορες μορφές αριθμών.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα βρίσκουν νοερά το ποσοστό σε απλά προβλήματα.
 • Nα κατανοούν ότι το ποσοστό εκφράζει το μέρος μιας ποσότητας το οποίο προστίθεται (αύξηση) ή αφαιρείται (μείωση – έκπτωση) στην αρχική ποσότητα.
 • Nα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται με ποσοστό για να λύνουν προβλήματα σε διάφορα πλαίσια (μετρήσεις, γεωμετρία).
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εμπέδωση των εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου. Υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σχεδιασμός παραλληλογράμμων χωρίς πλέγμα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να εμπεδώσουν τις έννοιες του εμβαδού και της περιμέτρου,
 • να εξάγουν και να χρησιμοποιήσουν τον τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου,
 • να σχεδιάζουν επίπεδα σχήματα με περιορισμούς(δεδομένη περίμετρος, δεδομένο εμβαδόν, δεδομένο πλήθος ορθών γωνιών) χωρίς πλέγμα.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση του τετραγώνου, του ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, του ρόμβου και του πλάγιου παραλληλόγραμμου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναγνωρίζουν τα παραλληλόγραμμα σε σύνθετο σχήμα
 • να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε παραλληλογράμμου που αφορούν στο πλήθος των κορυφών, στο πλήθος και στο είδος των γωνιών (ορθές-μη ορθές), στη σχέση μεταξύ των μηκών των πλευρών, στην παραλληλία των πλευρών,
 • να περιγράφουν τα παραλληλόγραμμα βάση αυτών των χαρακτηριστικών,
 • να σχεδιάζουν το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με ή χωρίς πλέγμα, με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων,
 • να σχεδιάζουν ρόμβο, αξιοποιώντας την ιδιότητα των διαγωνίων να διχοτομούνται κάθετα(να σχηματίζουν “σταυρό”),
 • να αντιληφθούν ότι το τετράγωνο είναι ειδική περίπτωση ρόμβου και ορθογωνίου παραλληλγράμμου

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μέτρηση επιφάνειας με μη τυπικές μονάδες μέτρησης

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • γνωρίσουν τις συνήθεις μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας. Μέτρηση της επιφάνειας με μυ τυπικές ομάδες

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας,
 • να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από την έννοια της περιμέτρου,
 • να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης,
 • να συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading