Γεια σου, κότσυφα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Geiasoy ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
Το κείμενο είναι διασκευή λαϊκής παράδοσης

  • Στην άσκηση 4 του Τ.Ε η σωστή σειρά των ρημάτων είναι: είναι, λέει, αρχίζει, προσέχει, κερδίζει.
  • Η άσκηση 7 του Τ.Ε. στηρίζεται στο μύθο του Αισώπου Ο λαγός και η χελώνα.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ