Βόλτα στο βουνό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Boltastoboyno

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Εξάσκηση στην ορθογραφία των ρηματικών καταλήξεων του Ενεστώτα στην Ενεργητική Φωνή της α΄συζυγίας.
 • Εξοικείωση προφορική και γραπτή με τα γραμματικά μέσα (π.χ. χρήση ενεστωτικών τύπων, συνδετικών ρημάτων, επιθέτων κ.α.) που χρησιμοποιούνται σε περιγραφικά κείμενα.
 • Ορθογραφία: . Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. (σ.51, του Β.Μ.)

                            2η. Το βράδυ ο Μολύβιος νυστάζει.

  • Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν προφορικά ένα χελιδόνι. Η περιγραφή καταγράφεται στον πίνακα ή σε χαρτί του μέτρου.
  • Επιπλέον ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν εικόνες από βιβλία ή περιοδικά που φέρνουν στην τάξη. Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει μυστικά μία εικόνα, τη συζητά και καταγράφει τις λέξεις που θεωρούνται απαραίτητες για την περιγραφή της. Γράφει την περιγραφή και τη διαβάζει στους υπόλοιπους, οι οποίοι θα πρέπει να μαντέψουν το θέμα της εικόνας.

  πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

   

  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Φύλλο εργασίας 1

  Φύλλο εργασίας 2

   

  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

  Φύλλο εργασίας 1 (για αμβλύωπες)

  Φύλλο εργασίας 2 (για αμβλύωπες)

   
  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Picture       Picture

  Κλίση των ρημάτων                   Χρονική Διαδοχή

  πηγή:www.jele.gr