Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης: αξία θέσης ψηφίου/ σύγκριση, διάταξη διαχείριση διψήφιων αριθμών.

Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Κατασκευάζουν διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
  • Φτιάχνουν αριθμητικές αλυσίδες ξεκινώντας από οποιαδήποτε αριθμό προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεκάδα
  • Κάνουν νοερούς υπολογισμούς
  • Επιλύουν προβλήματα με περισσότερο ή λιγότερο
  • Συνεργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

                   

Βρίσκω τον αριθμό-Μονάδες-Δεκάδες                    Παίζω με τις Μονάδες και τις Δεκάδες