Βάρος-Λειτουργία ζυγαριάς

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού οι μαθητές θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του βάρους και τη μέτρησή του. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα παρατηρήσουν τα διάφορα είδη ζυγαριών
  • Θα πραγματοποιήσουν μία πρώτη εμπειρική σύγκριση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας τους όρους “βαρύτερο” και “ελαφρύτερο”
  • Θα χρησιμοποιήσουν τους όρους “βαρύ”, “ελαφρό”, “βαρύτερο”, “ελαφρότερο”, “κιλό” και “ζυγαριά”
  • Ως μέσον σύγκρισης του βάρους αφενός θα χρησιμοποιήσουν την παραδοσιακή ζυγαριά, στην οποία το ζύγισμα βασίζεται στην ισορροπία δύο δίσκων και αφετέρου στα άλλα είδη ζυγαριών, όπως είναι η μηχανική και η αυτόματη ψηφιακή ζυγαριά.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παίζω με τη ζυγαριά : Διάλεξε το πιο βαρύ

αντικείμενο για να κερδίσεις πόντους