Γιορτή και ξενοιασιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Πάσχα , Κυρίου Πάσχα

     2. Ο Μάης με τα στεφάνια
    3. Το καλοκαίρι

Continue reading

Όλοι μια αγκαλιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Του κόσμου τα παιδιά

     2. Βοηθάμε να γίνει καλύτερα ο κόσμος μας
    3. Η πτήση των γερανών

4. Ένα παιδί γράφει στο Θεό
Continue reading