Ήχος

Picture      Picture        

Βιβλίο μαθητή                         Τετράδιο εργασιών               Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου, να μελετήσουν απλά ηχητικά φαινόμενα, να γνωρίσουν το αυτό ως όργανο ακοής του ανθρώπου και να ευαισθητοποιηθούν  σχετικά με τις πηγές ηχορύπανσης και του τρόπου προστασίας από αυτές

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Πως παράγεται ο ήχος

Φ.Ε.2 Η διάδοση του ήχου

Φ.Ε.3 Ανάκλαση του ήχου

Φ.Ε.4 Απορρόφηση του ήχου

Φ.Ε.5 Άνθρωπος και ήχος : το αφτί μας

Φ.Ε.6 Ηχορρύπανση- ηχοπροστασία

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


             

Η λειτουργία του αυτιού                                                 Πως παράγονται οι ήχοι