Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Δεκαδικοί αριθμοί με 2 δεκαδικά ψηφία. Σχέση των δεκαδικών ψηφίων με τη μονάδα. Ονοματολογία. Συμπλήρωση της μονάδας. Δεκαδικά κλάσματα. Εκτίμηση.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τους δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία,
 • να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού,
 • να γνωρίζουν ότι η μονάδα αποτελείται από 10 δέκατα ή 100 εκατοστά,
 • να περνούν από ένα δεκαδικό αριθμό σε ένα δεκαδικό κλάσμα και το αντίστροφο,
 • να εισαχθούν στην έννοια της εκτίμησης ενός δεκαδικού αριθμού σε σχέση με έναν ακέραιο με τη βοήθεια της αριθμογραμμής.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

fractions-made-easy-halves-1

Καρτέλες – Κλασματικοί αριθμοί

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διάταξη δεκαδικών αριθμώνΣκάσε όλα τα μπαλόνια στη σειρά ξεκινώντας από αυτά με τη μικρότερη αξία.

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

Περιττά μηδενικά στους δεκαδικούς

πηγή: http://inschool.gr/4math.html

Για περισσότερες διαδραστικές εφαρμογές πατήστε εδώ

Προσθέτω και αφαιρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.Εκτίμηση αποτελέσματος. Αλγόριθμοι (επέκταση για αριθμούς 1.000-10.000) και η επαλήθευσή τους.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να θυμηθούν και να σταθεροποιήσουν τις συνθήκες τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης φυσικών αριθμών,
 • να μπορούν να μετατρέψουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες,
 • να γνωρίζουν ότι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες
 • να θυμηθούν ότι στην πρόσθεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, ενώ στην αφαίρεση δεν ισχύει,
 • να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς τους,
 • να εκτιμούν γρήγορα ένα αποτέλεσμα πρόσθεσης ή αφαίρεσης ,
 • να χρησιμοποιούν τα δύο παραπάνω για να ελέγχουν ένα αποτέλεσμα,
 • να αναγνωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος,
 • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο, πίνακας).

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερη εξάσκηση στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους
 
%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf                                   %ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1
 Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο       Κάθετες αφαιρέσεις 4ψήφιων αριθμών

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

PictureΚύριος στόχος του κεφαλαίου είναι η εξάσκηση των μαθητών στις προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

 • εκτελούν νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.
 • εκτελούν γραπτά και σε οριζόντια διάταξη προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο.
 • εκτελούν γραπτά και σε κάθετη διάταξη προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο
 • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
 • αντιμετωπίζουν καταστάσεις της καθημερινότητας στις οποίες απαιτούνται προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Φύλλα εργασίας οι αριθμοί 1-5

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε 2 φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις με τους αριθμούς 1 έως 5. Κατάλληλο για μαθητές νηπιαγωγείου, Α τάξης δημοτικού καθώς και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Αριθμοί 1-5 (α)

Αριθμοί 1-5 (β)