Όλοι μια αγκαλιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Του κόσμου τα παιδιά

   2. Βοηθάμε να γίνει καλύτερα ο κόσμος μας
  3. Η πτήση των γερανών

4. Ένα παιδί γράφει στο Θεό
Continue reading

Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι
     • 2.  Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)
     • 3. Τόσο χιόνι δε ξανάγινε!

Continue reading

ΡΩΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ … ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

  • 1. Το νερό συστήνεται
  • 2. Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα
  • 3. Το νερό στη θρησκεία, στους μύθους και στις παραδόσεις
  • 4. Ο νερουλάς
  5. Το νερό ταξιδεύει

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή επαγγέλματος)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (ποίημα, πεζά)
 • Πληροφοριακό κείμενο
 • Χρηστικό κείμενο
 • Συνέντευξη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ρήματα β΄συζυγίας (κυλάω-ω)
 • Ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά
 • Κατηγορούμενο
 • Στίξη (κόμμα, παρένθεση, διπλή παύλα)
 • Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, προέλευση και σημασία λέξεων, παρομοίωση, εκφράσεις)
 • Oρθογραφία (συντομογραφίες, αρκτικόλεξα)

Χρόνος διδασκαλίας : 12-14 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading