Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μεταξύ των βασικών στόχων αυτού του κεφαλαίου και του επόμενου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η άσκηση των μαθητών στην καταμέτρηση συλλογών που περιέχουν μέχρι 10 αντικείμενα.
  • Η άσκηση των μαθητών στη γραφή των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 και στην καλλιγραφία τους.
  • Η υποβοήθηση των μαθητών έτσι ώστε να συγκροτήσουν μία πρώτη αντίληψη για τις ποσότητες που αντιστοιχούν στους αριθμούς από το 6 μέχρι το 10

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αριθμός 6

Ανάλυση και σύνθεση του 6

Ο αριθμός 7

Ανάλυση και σύνθεση του 7

Ο αριθμός 8

Ανάλυση και σύνθεση του 8

Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση α

Αντιστοίχιση β

Αντιστοίχιση γ

επίσης μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε ασκήσεις ανάλυσης των αριθμών με πιο παιγνιώδη τρόπο

Ανάλυση του 6

Ανάλυση του 7

Ανάλυση του 8

Kαρτέλες αρίθμησης από το 6 μέχρι 10 (για τον μαθητή)

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεύω λουλούδια - Οι αριθμοί 6-10               Η μπλούζα του Ντροπαλού - Γραφή αριθμών 6-7
Φυτεύω λουλούδια                                         Η μπλούζα του Ντροπαλού

 

 

 

 

Επαναληπτικό μάθημα στα μαθηματικά (Κεφάλαιο 1ο, Α τάξη)

PictureΠατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε σε μορφή pdf και να εκτυπώσετε επαναληπτικά φύλλα εργασίας για το 1ο κεφάλαιο των μαθηματικών της Α τάξης δημοτικού.

Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

Επαναληπτικό μάθημα

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (ΙΙ)


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του μαθήματος αυτού επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών μέχρι το 5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των αριθμών 0, 4 και 5
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον 5 στοιχεία
  • αριθμούν προφορικά μέχρι το 10
  • αριθμούν προφορικά αντίστροφα από το 5 και το 10
  • αναγνωρίζουν αριθμούν μέχρι το 10

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1 (τούρτες)

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3 (κάστρο) (πηγή: http://www.protaki.gr/?cat=16)

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 

Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Το κουτσό - Απόλυτοι αριθμοί
Το κουτσό/ jele.gr


Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης από το 1 έως το 10

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε σε μορφή pdf και να εκτυπώσετε έγχρωμες καρτέλες με τους αριθμούς από το 1 έως το 10.

Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης από το 1 έως το 10