Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

 • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
 • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
 • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
 • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
 • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
 • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
 • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Αριθμοί μέχρι το 10.000

Picture Σε προηγούμενη ενότητα οι μαθητές διδάχθηκαν τους αριθμούς μέχρι το 7.000. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους αριθμούς μέχρι το 10.000. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

 • χρησιμοποιούν με ευχέρεια αριθμούς μέχρι το 10.0000 σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
 • διαβάζουν και να γράφουν τετραψήφιους αριθμούς μέχρι το 10.000.
 • διατάσσουν τους αριθμούς ανάλογα με την αξία τους.
 • διακρίνουν τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες και τη σχετική αξία μεταξύ τους.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1