Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας της επιφάνειας. Μέτρηση της επιφάνειας με μυ τυπικές ομάδες

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας,
  • να διακρίνουν την έννοια του εμβαδού από την έννοια της περιμέτρου,
  • να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης,
  • να συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Χάραξη παράλληλων ευθειών. Απόσταση παράλληλων ευθειών: έννοια και κατασκευή.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν τον γνώμονα για να χαράξουν παράλληλες ευθείες,
  • να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα για να ελέγξουν την παραλληλία και την καθετότητα, καθώς και για να χαράξουν κάθετες και παράλληλες ευθείες μεταξύ τους,
  • να γνωρίζουν τι είναι η απόσταση δύο παράλληλων ευθειών και να μπορούν να τη χαράξουν

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


Picture
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Χάραξη κάθετων ευθειών/ορθής γωνίας με γνώμονα. Απόσταση παραλλήλων ευθειών. έννοια και κατασκευή. Χρήση του μοιρογνωμονίου για τον έλεγχο της καθετότητας.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να εμπεδώσουν τις έννοιες της ορθής γωνίας, της καθετότητας και της παραλληλίας,
  • να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα για να ελέγξουν την καθετότητα, καθώς και για να χαράξουν κάθετες μεταξύ τους ευθείες
  • να γνωρίσουντι είναι η απόσταση σημείου από ευθεία και να μπορούν να τη χαράξουν

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading