Δυνάμεις

%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Η ταχύτητα

 
Φ.Ε.2 Οι δυνάμεις

Φ.Ε.3 Δυνάμεις με επαφή- δυνάμεις από απόσταση

Φ.Ε.4 Πως μετράμε τη δύναμη

Φ.Ε.5 Η τριβή- Μία σημαντική δύναμη

Φ.Ε.6 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

Φ.Ε.7 Η τριβή: Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

Φ.Ε.8 Η πίεση

Φ.Ε.9 Η υδροστατική πίεση

Φ.Ε.10 Η ατμοσφαιρική πίεση
 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Ενέργεια

Picture                 1-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1            

Βιβλίο Μαθητή                            Τετράδιο Εργασιών               
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να αποκτήσουν οι μαθητές γενικές γνώσεις για την ενέργεια και τις πηγές ενέργειας. Να γνωρίσουν το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο ως πηγές ενέργειας και επιπλέον την προέλευση, την επεξεργασία, την μεταφορά, τις χρήσεις τους στη βιομηχανία και στα σπίτια μας, καθώς και την περιβαλλοντική ρύπανση που επιφέρουν, αντιδιαστέλλοντάς τις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Φως


%cf%86%cf%89%cf%83Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

 

Φ.Ε.1 Διάδοση του φωτός

Φ.Ε.2 Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

Φ.Ε.3 Φως και σκιές

Φ.Ε.4 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

Φ.Ε.5 Απορρόφηση του φωτός

 

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

 

 

 

Ηλεκτρισμός

%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Στατικός ηλεκτρισμός

Φ.Ε.2 Το ηλεκτροσκόπιο

Φ.Ε.3 Πότε ανάβει το λαμπάκι;

Φ.Ε.4 Ένα απλό κύκλωμα

Φ.Ε.5 Το ηλεκτρικό ρεύμα

Φ.Ε.6 Αγωγοί και μονωτές

Φ.Ε.7 Ο διακόπτης

Φ.Ε.8 Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Φ.Ε.9 Ηλεκτρικό ρεύμα: μια επικίνδυνη υπόθεση

 

 

 

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Πεπτικό σύστημα

%cf%80%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1
Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Ισορροπημένη διατροφή

Φ.Ε.2 Τα δόντια μας- η αρχή του ταξιδιού της τροφής

Φ.Ε.3 Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου