Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ονοματολογία και συμβολισμός. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Αξία θέσης ψηφίου. Σύγκριση-Διάταξη. Προετοιμασία των νοερών υπολογισμών (δυνάμεις του 10, περάσματα σε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να γράφουν και να ονοματίζουν φυσικούς αριθμούς ως το 1.000.000,
  • να συνδέσουν την λεκτική με τη συμβολική γραφή των αριθμών και να περνούν από τη μία μορφή στην άλλη,
  • να διακρίνουν την αξία των ψηφίων ενός αριθμού ως προς τη θέση τους μέσα στον αριθμό,
  • να αναλύουν τον αριθμό σε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κτλ. και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ τους,
  • να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός φυσικού αριθμού.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ονοματολογία, συμβολισμός, αξία θέσης ψηφίου

Στόχοι μας είναι να είναι τα παιδιά ικανά:

  • να  ονομάζουν και να διαβάζουν  τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 20.000
  • να συνδέουν την λεκτική και συμβολική γραφή των αριθμών και να περνούν από τη μία μορφή στην άλλη
  • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης). Συγκεκριμένα να διακρίνουν τα ψηφία ενός αριθμού ως προς τη θέσης τους στον αριθμό
  • να διαβάζουν τον αριθμό των εκατοντάδων, δεκάδων κτλ
  • να εφαρμόζουν διαδικασίες ομαδοποιήσεων ή ανταλλαγών με Δεκάδες, Εκατοντάδες, Χιλιάδες κτλ

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1
 
Φύλλο εργασίας 1


Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Διαδραστικές εφαρμογές

Picture

Φτιάξε πενταψήφιους αριθμούς