Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις.Πολλαπλασιασμός φυσικών και ιδιότητες. Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων που προβλέπονται στη Γ  Δημοτικού. Η έννοια του πολλαπλασίου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για την προπαίδεια,
 • να χρησιμοποιούν την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση στη θέση του πολλαπλασιασμού (π.χ. στην περίπτωση απλών δεκαδικών αριθμών),
 • να εκτελούν απλούς πολλαπλασιασμούς νοερά,
 • να αναπτύξουν στρατηγικές υπολογισμού γινομένων με αξιοποίηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού καθώς και της επιμεριστικής ιδιότητας ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
 • να εικονοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα με πίνακα διπλής εισόδου και με διάγραμμα,
 • να θυμηθούν τον κανόνα γρήγορου υπολογισμού του γινομένου ενός αριθμού με δυνάμεις του 10 και να τον εξηγήσουν με βάση την προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού  ,
 • να ελέγχουν αν κάποιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο ενός άλλου αξιοποιώντας την προπαίδεια,
 • να αναγνωρίζουν τα πολλαπλάσια του 2,5 και 10,
 • να αναλύουν αριθμούς σε γινόμενα με διαφορετικούς τρόπους.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Προσθέτω και αφαιρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πράξεις. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.Εκτίμηση αποτελέσματος. Αλγόριθμοι (επέκταση για αριθμούς 1.000-10.000) και η επαλήθευσή τους.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να θυμηθούν και να σταθεροποιήσουν τις συνθήκες τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης φυσικών αριθμών,
 • να μπορούν να μετατρέψουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες,
 • να γνωρίζουν ότι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες
 • να θυμηθούν ότι στην πρόσθεση ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, ενώ στην αφαίρεση δεν ισχύει,
 • να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης για να διευκολύνονται στους υπολογισμούς τους,
 • να εκτιμούν γρήγορα ένα αποτέλεσμα πρόσθεσης ή αφαίρεσης ,
 • να χρησιμοποιούν τα δύο παραπάνω για να ελέγχουν ένα αποτέλεσμα,
 • να αναγνωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος,
 • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο, πίνακας).

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Για περισσότερη εξάσκηση στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους
 
%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf                                   %ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b1
 Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο       Κάθετες αφαιρέσεις 4ψήφιων αριθμών

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Αθροίσματα μέχρι το 10 – Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι εξής:

 • Η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των αθροισμάτων μέχρι το 10
 • Η εισαγωγή και η άσκηση των μαθητών στην αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

Φύλλα εργασίας 8

Ζωγραφική με προσθέσεις μέχρι το 10

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ATHANASIADHS 2              Picture

online διαδραστικό παιχνίδι της πρόσθεσης           Βάλε το γράμμα στο σωστό κουτί

Σε συμπιεσμένη μορφή για να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σαςΕφαρμογή Αριθμητική Γραμμή