ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  • 1. Βροχοσταλίδες
   • 2. Βροχοσταλίδες (συνέχεια)
  • 3. Χρησιμοποίησέ το ξανά…και ξανά…και ξανά
  • 4. Σκουπίδια στη θάλασσα

 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση)
 • Λογοτεχνικό κείμενο
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Ηλεκτρονικό κείμενο
 • Άρθρο περιοδικού
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ος
 • Διάκριση αδύνατων τύπων προσωπικών αντωνυμιών και οριστικού άρθρου
 • Σύνθετες προτάσεις
 • Ουσιαστικά ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών
 • Λεξιλόγιο (παραγωγή ρημάτων από ονόματα)
 • Oρθογραφία

Χρόνος διδασκαλίας : 10-12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading

ΡΩΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ … ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

  • 1. Το νερό συστήνεται
  • 2. Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα
  • 3. Το νερό στη θρησκεία, στους μύθους και στις παραδόσεις
  • 4. Ο νερουλάς
  5. Το νερό ταξιδεύει

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή επαγγέλματος)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (ποίημα, πεζά)
 • Πληροφοριακό κείμενο
 • Χρηστικό κείμενο
 • Συνέντευξη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ρήματα β΄συζυγίας (κυλάω-ω)
 • Ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά
 • Κατηγορούμενο
 • Στίξη (κόμμα, παρένθεση, διπλή παύλα)
 • Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, προέλευση και σημασία λέξεων, παρομοίωση, εκφράσεις)
 • Oρθογραφία (συντομογραφίες, αρκτικόλεξα)

Χρόνος διδασκαλίας : 12-14 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading

Ταξίδια στο διάστημα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

 • Ο άνθρωπος στο διάστημα
 • Τι βλέπουμε από το διάστημα
 • Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
 • Ταξίδια στο διάστημα

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες Continue reading

Αθλήματα-Σπορ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

 • Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
 • Σύγχρονος αθλητισμός
 • Και τα παιδιά αθλούνται

 

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες Continue reading