Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, φυσιολογικά, στον άβακα ή σε καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ημερομηνία) αριθμούς μέχρι το 10.000
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν την αξία θέσης των ψηφίων απλών τετραψήφιων αριθμών.
  • Ονομάζουν τις χιλιάδες μέχρι το 10.000 (προπαίδεια του 1.000) στα δάχτυλα ή στην αριθμογραμμή.
  • Χρησιμοποιούν τον κάθετο άβακα για να δείχνουν τετραψήφιους αριθμούς.
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, φυσιολογικά, στον άβακα ή σε καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ημερομηνία) αριθμούς μέχρι το 10.000
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν την αξία θέσης των ψηφίων απλών τετραψήφιων αριθμών.
  • Ονομάζουν τις χιλιάδες μέχρι το 10.000 (προπαίδεια του 1.000) στα δάχτυλα ή στην αριθμογραμμή.
  • Χρησιμοποιούν τον κάθετο άβακα για να δείχνουν τετραψήφιους αριθμούς.
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου