Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμοί ως το 20.000. Δεκαδικό ανάπτυγμα. Αξία θέσης ψηφίου (επέκταση). Σύγκριση-Διάταξη-Παρεμβολή. Ανάλυση αριθμών . Αριθμογραμμή

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να συγκρίνουν δύο φυσικούς αριθμούς  και αν δεν είναι ίση να τους διατάσσουν από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο
  • να παρεμβάλουν έναν ή περισσότερους φυσικούς αριθμούς ανάμεσα σε δύο άλλους, εφόσον είναι δυνατόν
  • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (σύστημα θέσης)
  • να γράφουν το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός φυσικού αριθμού
  • να ξεκινήσουν να αναλύουν και να συνθέτουν αριθμούς ως το 20.000
  • να τοποθετούν αριθμούς στην αριθμογραμμή.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1


Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να καταστούν ικανοί να:

  • προσθέτουν αριθμούς με άθροισμα μέχρι το 5
  • βρίσκουν το συμπλήρωμα αθροισμάτων μέχρι το 5
  • αναλύουν τους αριθμούς μέχρι το 5 σε άθροισμα δύο όρων
  • αναγνωρίζουν τα νομίσματα του 1, 2 και των 5 ευρώ καθώς και των αντίστοιχων λεπτών

Ανάλυση του 3

Ανάλυση του 4

Ανάλυση του 5(α)

Ανάλυση του 5 (β)

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα τετράδια των μαθητών  Τα τετράδια των μαθητών
Τα τετράδια των μαθητών / jele.gr                 Οι μπογιές των μαθητών / jele.gr