Μαθαίνω για τα στερεά σώματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αναγνώριση της μορφής των συνηθισμένων στερεών. Ονοματολογία. Εξοικείωση με τους όρους “κορυφή”, “έδρα”, “ακμή”. Περιγραφή συνήθων στερεών: του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας με βάση το πλήθος και το είδος των εδρών των εδρών.

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, την τριγωνική και τετραγωνική πυραμίδα, τη σφαίρα, τον κύλινδρο και τον κώνο,
  • να περιγράφουν τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, την τριγωνική και τετραγωνική πυραμίδα με βάση το είδος και το πλήθος των εδρών, καθώς και τους όρους “κορυφή”, “έδρα”, “ακμή”

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Στερεά σώματα-αναπτύγματα

PictureΤα αναπτύγματα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα στερεά σώματα καθώς επίσης και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη μετατροπή της δισδιάστατης μορφής σε τρισδιάστατη και αντίστροφα. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν τα αναπτύγματα του κύβου, του οθρογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας από έτοιμο πατρόν που τους δίνεται. Πέρα όμως από την απλή αναπαραγωγή, είναι σημαντικό να ασκήσουμε τους μαθητές στην νοητική αναπαράσταση ενός δισδιάστατου σχήματος στον τρισδιάστατο χώρο και αντίστροφα. Επίσης στόχος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στο να φαντάζονται την κάτοψη ενός τρισδιάστατου σχήματος. Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους κορυφή, ακμή, έδρα.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ανάπτυγμα ΚΥΒΟΣ

Ανάπτυγμα ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ανάπτυγμα ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Ανάπτυγμα ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                 

Γεωμετρικά στερεά 1                                                 Γεωμετρικά στερεά 2

Βρες τα γεωμετρικά στερεά