Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να ασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία  της ” επιστροφής στην πεντάδα”, προκειμένου να υπολογίζουν αθροίσματα δύο αριθμών που βρίσκονται μεταξύ 5 και 9.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της  ” επιστροφής στην πεντάδα”, επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9

Σημείωση: Τα αθροίσματα 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9 που έχουν όρους μεγαλύτερους από το 5 ονομάζονται μεγάλα διπλά αθροίσματα

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξη

 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να

  • καταστούν οι μαθητές ικανοί να γράφουν την πράξη της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
  • ασκηθούν οι μαθητές περαιτέρω στις προσθέσεις και αναλύσεις αριθμών σε αθροίσματα

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture             Picture

Υπολογίζω με τη βοήθεια της αριθμογραμμής        Παίζω με την πρόσθεση

Τα χελωνάκια - Πρόσθεση, χρήση +, =             Τα σύκα - Κάθετη πρόσθεση

Πρόσθεση, χρήση +, =                                                 Κάθετη πρόσθεση

Το στοίχημα - Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια