Ένα λεμόνι με φτερά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Λ.λ)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης λεμόνι.
 • Επισημαίνεται ο ενικός-πληθυντικός λεμόνι-λεμόνια, καθώς και η διαφοροποίηση της λέξης με την αλλαγή του τονισμού λεμόνια-λεμονιά. Μπορούν να δωθούν και άλλα παραδείγματα, όπως καρύδι-καρύδια-καρυδιά, φουντούκι-φουντούκια-φουντουκιά…
 • Επισημαίνεται το ερωτηματικό και η χρήση του

Ορθογραφία: Μέσα στο καλάθι

…………………………………………………………………………..

 • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
 • Στο κεφάλαιο αυτό για πρώτη φορά τα παιδιά καλούνται να γράψουν μία καινούρια λέξη, χωρίς να την έχουν δει προηγουμένως, με γράμματα που έχουν επεξεργαστεί (λαγός)
 • Ο/η εκπαιδευτικός από αυτό το κεφάλαιο και στο εξής δημιουργεί απλά αινίγματα με σκοπό τη σύνθεση νέων λέξεων με γράμματα των οποίων έχει γίνει ήδη η επεξεργασία στην τάξη, όπως για παράδειγμα:

Στη γη δίνει τη ζέστη, στη μέρα δίνει φως.

Ποιος είναι;____   _____________(ο ήλιος)

πηγή:Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα Λ
Continue reading

Ένα λεμόνι με φτερά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Λ.λ)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης λεμόνι.
 • Επισημαίνεται ο ενικός-πληθυντικός λεμόνι-λεμόνια, καθώς και η διαφοροποίηση της λέξης με την αλλαγή του τονισμού λεμόνια-λεμονιά. Μπορούν να δωθούν και άλλα παραδείγματα, όπως καρύδι-καρύδια-καρυδιά, φουντούκι-φουντούκια-φουντουκιά…
 • Επισημαίνεται το ερωτηματικό και η χρήση του

Ορθογραφία: Μέσα στο καλάθι

…………………………………………………………………………..

 • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
 • Στο κεφάλαιο αυτό για πρώτη φορά τα παιδιά καλούνται να γράψουν μία καινούρια λέξη, χωρίς να την έχουν δει προηγουμένως, με γράμματα που έχουν επεξεργαστεί (λαγός)
 • Ο/η εκπαιδευτικός από αυτό το κεφάλαιο και στο εξής δημιουργεί απλά αινίγματα με σκοπό τη σύνθεση νέων λέξεων με γράμματα των οποίων έχει γίνει ήδη η επεξεργασία στην τάξη, όπως για παράδειγμα:

Στη γη δίνει τη ζέστη, στη μέρα δίνει φως.

Ποιος είναι;____   _____________(ο ήλιος)

πηγή:Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα Λ
Continue reading