Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση του τετραγώνου, του ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, του ρόμβου και του πλάγιου παραλληλόγραμμου

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αναγνωρίζουν τα παραλληλόγραμμα σε σύνθετο σχήμα
  • να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε παραλληλογράμμου που αφορούν στο πλήθος των κορυφών, στο πλήθος και στο είδος των γωνιών (ορθές-μη ορθές), στη σχέση μεταξύ των μηκών των πλευρών, στην παραλληλία των πλευρών,
  • να περιγράφουν τα παραλληλόγραμμα βάση αυτών των χαρακτηριστικών,
  • να σχεδιάζουν το τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με ή χωρίς πλέγμα, με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων,
  • να σχεδιάζουν ρόμβο, αξιοποιώντας την ιδιότητα των διαγωνίων να διχοτομούνται κάθετα(να σχηματίζουν “σταυρό”),
  • να αντιληφθούν ότι το τετράγωνο είναι ειδική περίπτωση ρόμβου και ορθογωνίου παραλληλγράμμου

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *