Τακτικοί αριθμοί – Τα διπλάσια αθροίσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Βασικοί στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων  (ν+ν) μέχρι το 10, δηλαδή των αθροισμάτων, 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5
 • Η γνωριμία των μαθητών με τους όρους “διπλάσιο” και “μισό” και η άσκησή τους στην ικανότητα εύρεσης του διπλάσιου των αριθμών μέχρι το 5 και του μισού των ζυγών αριθμών μέχρι το 10
 • Η άσκηση των μαθητών στην τακτική διάκριση των αριθμών μέχρι το 10, έτσι ώστε αφενός να διατάσσουν και να συγκρίνουν με σχετική ευχέρεια τους αριθμούς μεταξύ τους και αφετέρου να χρησιμοποιούν τους αριθμούς λέξεις με την τακτική έκφραση (έκτος, έβδομος,όγδοος κτλ) , δηλαδή με τη μορφή των τακτικών αριθμητικών επιθέτων

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κλικ στην εικόνα
Απόλυτοι και τακτικοί αριθμοί 0-10

Νυχτώνει- Το γράμμα Ν

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν,ν)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Νένα
 • Επισημαίνεται η λέξη είναι την οποία τη μαθαίνουν ολικά
 • Επισημαίνονται τα άρθρα ο,η στην άσκηση του Β.Μ.

Ορθογραφία: νονά

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
 • Φέρνουν στην τάξη το αγαπημένο τους παραμύθι. Συζητούν για τα βιβλία τους και τους αγαπημένους τους ήρωες. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού φτιάχνουν ομαδικά μία “Παραμυθοσαλάτα” , μπλέκοντας τους ήρωες των παραμυθιών μεταξύ τους.  δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνεχιστεί και στο επόμενο κεφάλαιο.
 • Μπορούν να μάθουν νανουρίσματα που περιέχονται στον ψηφιακό δίσκο Νανουρίσματα, σε διασκευή Ν. Κυπουργού.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα ν

Συλλαβική μέθοδος (ν)
Continue reading

Όλοι στον κήπο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο,ο)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης σάκος
 • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη όχι , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: κότα

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
 • Με αφορμή τις ασκήσεις , ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη βιβλία και άλλα έντυπαμε συνταγές. Συζητά με τα παιδιά το περιεχόμενό τους , καθώς και το αν στην οικογένειά τους καταγράφουν συνταγές.

Μπορεί να οργανωθεί μία συνάντηση με γονείς στην τάξη για να μαγειρέψουν σε ομάδες μία απλή συνταγή ( διαθεματική δραστηριότητα που προεκτείνεται στα μαθηματικά, τα εικαστικά και τη μελέτη περιβάλλοντος)

 • Με αφορμή την άσκηση 4 του Τ.Ε. ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη προσκλήσεις διαφορετικών ειδών. Τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό τους και τις διαφορές τους. Ο/η εκπαιδευτικός τις διαβάζει και συζητούν για αυτές.
 • Προτείνεται να μάθουν το πρώτο από τα Έξι τραγούδια για ποντίκια του Γ. Κουρουπού , που περιέχονται στον ομώνυμο ψηφιακό δίσκο (CD)

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλοι στον κήπο

Όλοι στον κήπο (για αμβλύωπες)
 
Continue reading

Ο κύριος με το καπέλο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
 ΣΤΟΧΟΙ

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης καπέλο
 • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη και , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: καπέλα

Τα παιδιά γράφουν για πρώτη φορά ορθογραφία τη λέξη που συνθέτουν από συλλαβές

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
 • Οι προτάσεις προς ανάγνωση λειτουργούν επαναληπτικά ως προς το ρήμα έχει
 • Αφού διαβάσουν το κείμενο, τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του πακέτου ή του σάκου και το ζωγραφίζουν. Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει σε χαρτί του μέτρου με τη μορφή λίστας τις υποθέσεις τους και ζητά από το κάθε παιδί να γράψει το όνομά του δίπλα στη φράση του. Είναι μία ευκαιρία για επανάληψη του ρήματος έχει.Π.χ. Ο σάκος έχει μία πάπια.

Προφορική άσκηση:  Χρησιμοποιώντας λέξεις της λίστας , τις συνδέουν με το και. Π.χ. βιβλία, τετράδια και μολύβια.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα κ

Ο κύριος με το καπέλο
Continue reading

Τιτίνα, η κότα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (Επεξεργασία του Τ)

 • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Τ
 • Υποδεικνύεται η λέξη τι την οποία μαθαίνουν ολικά
 • Επισημένεται το άρθρο η στον τίτλο

 

……………………………………………………………………………………………….

 • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
 • Οι μαθητές αναγνωρίζουν και διαβάζουν τις λέξεις πατάτα, πίτα της άσκησης στη σελ.25 του Β.Μ.
 • Ο/η εκπαιδευτικός περιγράφει ένα απλό αντικείμενο και γράφει την ερώτηση “τι είναι” στον πίνακα (π.χ. μέσα σε αυτή βάζουμε τα πράγματά μας για να έρθουμε στο σχολείο. Τι είναι;). Ζητά από τους μαθητές να μαντέψουν. Οι μαθητές στη συνέχεια κάνουν δικά τους μικρά αινίγματα. Κάθε φορά δείχνουν το τι στη ερώτηση που κάνουν.
 • Με αφορμή την αναφορά στο ταξίδι με τρένο, ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη εισιτήρια από διάφορα μέσα αναφοράς και φυλλάδια με δρομολόγια. Τα συγκρίνουν και συζητούν για τη χρήση τους και το γραπτό περιεχόμενό τους.
 • Ο/η εκπαιδευτικός με αφορμή την εικόνα στο Τ.Ε., φέρνει στην τάξη τηλεκάρτες και τηλεφωνικό κατάλογο και συζητούν για τη χρήση τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τιτίνα, η κότα

Αντιγραφή Τ,τ
Τιτίνα, η κότα (για αμβλύωπες)

Continue reading