Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


Picture
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Χάραξη κάθετων ευθειών/ορθής γωνίας με γνώμονα. Απόσταση παραλλήλων ευθειών. έννοια και κατασκευή. Χρήση του μοιρογνωμονίου για τον έλεγχο της καθετότητας.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να εμπεδώσουν τις έννοιες της ορθής γωνίας, της καθετότητας και της παραλληλίας,
  • να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα για να ελέγξουν την καθετότητα, καθώς και για να χαράξουν κάθετες μεταξύ τους ευθείες
  • να γνωρίσουντι είναι η απόσταση σημείου από ευθεία και να μπορούν να τη χαράξουν

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *