Μηχανική

Picture    Picture      

Βιβλίο μαθητή                          Τετράδιο εργασιών         Βιβλίο δασκάλου-Μέρος 1ο

Βιβλίο δασκάλου-Μέρος 2ο

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σημαντικότερα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις δυνάμεις, καθώς και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φ.Ε.1 Η ταχύτητα

 
Φ.Ε.2 Οι δυνάμεις

Φ.Ε.3 Δυνάμεις με επαφή- δυνάμεις από απόσταση

Φ.Ε.4 Πως μετράμε τη δύναμη

Φ.Ε.5 Η τριβή- Μία σημαντική δύναμη

Φ.Ε.6 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

Φ.Ε.7 Η τριβή: Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

Φ.Ε.8 Η πίεση

Φ.Ε.9 Η υδροστατική πίεση

Φ.Ε.10 Η ατμοσφαιρική πίεση
 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου
Επαναληπτικό φυλλάδιο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


              Τριβή Στιγμιότυπο οθόνης

Ισορροπία δυνάμεων-skoool.gr                                  Τριβή

              

Δυνάμεις                                                         Δυνάμεις που δεν ισορροπούν-skoool.gr

 

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Στιγμιότυπο οθόνης

Δυνάμεις και κίνηση : Τα βασικά

Ήχος

Picture      Picture        

Βιβλίο μαθητή                         Τετράδιο εργασιών               Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου, να μελετήσουν απλά ηχητικά φαινόμενα, να γνωρίσουν το αυτό ως όργανο ακοής του ανθρώπου και να ευαισθητοποιηθούν  σχετικά με τις πηγές ηχορύπανσης και του τρόπου προστασίας από αυτές

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Πως παράγεται ο ήχος

Φ.Ε.2 Η διάδοση του ήχου

Φ.Ε.3 Ανάκλαση του ήχου

Φ.Ε.4 Απορρόφηση του ήχου

Φ.Ε.5 Άνθρωπος και ήχος : το αφτί μας

Φ.Ε.6 Ηχορρύπανση- ηχοπροστασία

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


             

Η λειτουργία του αυτιού                                                 Πως παράγονται οι ήχοι

 

Φως

Picture           Picture       

Βιβλίο μαθητή                        Τετράδιο εργασιών                   Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, να μελετήσουν τον σχηματισμό της σκιάς των αντικειμένων και τα φαινόμενα της ανάκλασης, της διάχυσης και της απορρόφησης του φωτός.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Διάδοση του φωτός

Φ.Ε.2 Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

Φ.Ε.3 Φως και σκιές

Φ.Ε.4 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

Φ.Ε.5 Απορρόφηση του φωτός

 

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

 

Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


              Screenshot of the simulation Διάθλαση του φωτός

Διάθλαση φωτός                                                               Προσομοιώσεις φακών

              

Διάδοση του φωτός                                                    Παιχνίδι με το φως και τη σκιά

 

Οδηγίες (το παιχνίδι είναι στα αγγλικά):
Μπορείς να επιλέξεις αντικείμενο με τα κόκκινα βελάκια και να το σύρεις επάνω στη βάση. Μπορείς να μετακινήσεις τη φωτεινή πηγή από το φούξια λαβή. Μπορείς να αυξομειώσεις την ένταση του φωτός με τα γαλάζια βελάκια. Τέλος, μπορείς να επιλέξεις “Outside” για να βγεις στην εξοχή και να παίξεις με τον ήλιο ή με το φεγγάρι

 

Screenshot of the simulation Έγχρωμη όραση

Έγχρωμη όραση

Ηλεκτρισμός

Picture      Picture           

Βιβλίο μαθητή                   Τετράδιο εργασιών                         Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να αποκτήσουν οι μαθητές γενικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες, διακόπτες και λαμπτήρα και να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που προκύπτουν  από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας

πηγή:Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Στατικός ηλεκτρισμός

Φ.Ε.2 Το ηλεκτροσκόπιο

Φ.Ε.3 Πότε ανάβει το λαμπάκι;

Φ.Ε.4 Ένα απλό κύκλωμα

Φ.Ε.5 Το ηλεκτρικό ρεύμα

Φ.Ε.6 Αγωγοί και μονωτές

Φ.Ε.7 Ο διακόπτης

Φ.Ε.8 Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Φ.Ε.9 Ηλεκτρικό ρεύμα: μια επικίνδυνη υπόθεση

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο
 

Παρουσίαση – Ηλεκτρικό ρεύμα

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣPicture         Picture

εκατομμυριούχος με χρόνο                                εκατομμυριούχος  χωρίς χρόνο

πηγή:www.stintaxi.com
 

             Screenshot of the simulation Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)

Ηλεκτρικό ρεύμα-skoool.gr                                          Κατασκευή κυκλώματος

 

Picture            Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Στιγμιότυπο οθόνης

Το ηλεκτροδωμάτιο                                                  Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός

 

             

Το ηλεκτρικό κύκλωμα                                                  Άλλαξε τη θέση του διακόπτη

Θερμότητα

Picture    Picture       

Βιβλίο μαθητή               Τετράδιο εργασιών        Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να διακρίνουν οι μαθητές το φυσικό μέγεθος “θερμότητα” από το φυσικό μέγεθος “θερμοκρασία”, να μελετήσουν φαινόμενα σχετικά με τη θερμότητα, όπως η συστολή και η διαστολή στερεών, υγρών και αερίων καθώς και φαινόμενα σχετικά με την αλλαγή της φυσικής κατάστασης

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Το θερμόμετρο

Φ.Ε.2 Θερμοκρασία-θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

Φ.Ε.3 Τήξη-πήξη

Φ.Ε 4 Εξάτμιση και συμπύκνωση

Φ.Ε. 5 Βρασμός

Φ.Ε 6 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Φ.Ε. 7 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Φ.Ε. 8 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

 
Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


           

Διαδραστικό θερμόμετρο                                      Θερμότητα-Κίνηση των μορίων

 

 

και μερικά βιντεάκια…