Διαδραστικό παιχνίδι – Σκέφτομαι και γράφω

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να παίξετε μαζί με τα παιδιά και να κάνουν εξάσκηση στον γραπτό δημιουργικό λόγο.  Πρόκειται για ένα διαδραστικό λογισμικό που περιέχει μία πλούσια θεματολογία με σχεδιαγράμματα, εικόνες και κείμενα για το σκέφτομαι και γράφω. Αναφέρεται σε μαθητές Δ δημοτικού.

Σκέφτομαι και γράφω

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή κειμένου αυτοπαρουσίασης, την εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου, σύνδεση των ουσιαστικών με κόμμα και με και, και την εξοικείωση με στοιχεία δομής του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.

 
Continue reading

Διαβάζω (παραγωγή γραπτού λόγου- εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών)

Το «Διαβάζω 3» αποτελείται από:
Εικονογραφημένες ιστορίες με θέματα από την οικογενειακή ζωή
και δημιουργικές δραστηριότητες.
Το «Διαβάζω 3» δημιουργήθηκε για:
• Βελτίωση της σιωπηλής και ηχηρής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών.
• Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης προσωπικών εμπειριών
με αφόρμηση την ανάγνωση των ιστοριών.
• Εξάσκηση στην παρατήρηση, στην ανάγνωση και στη δυνατότητα επιλογής τίτλων
για κάθε ιστορία.
• Εμπλουτισμό των γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων των μαθητών.
• Εξοικείωση με τα επαγγέλματα.

Το «Διαβάζω 4» αποτελείται από οκτώ αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως βασικό θέμα τους τον χρόνο, με την ευρεία του έννοια, και τη σχέση του με την καθημερινή μας ζωή.
Το «Διαβάζω 4» δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο και τη τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην κατανόηση του γραπτού λόγου, τον εμπλουτισμό γνώσεων, τη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διαπολιτισμικά θέματα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεωνΔιαβάζω 1

Διαβάζω 2 (πρώτο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (δεύτερο βιβλίο)
Continue reading