Η προπαίδεια του 5

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με την προπαίδεια του 5 . Κατάλληλα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

O πολλαπλασιασμός του 5 ως διαδοχική πρόσθεση

Εξάσκηση στα γινόμενα του 5Η προπαίδεια του 5_ΣαύρεςΗ προπαίδεια του 5_ΑυτοκινητάκιαΗ προπαίδεια του 5_ Βατραχάκια

Η προπαίδεια του 5ΤύμπαναΗ προπαίδεια του 5_ΠύραυλοιΗ προπαίδεια του 5_ΨαράκιαΗ προπαίδεια του 5_ΣτόχοιΗ προπαίδεια του 5_ΔεινόσαυροιΗ προπαίδεια του 5_Κάμπια

Η προπαίδεια του 4

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με την προπαίδεια του 4 . Κατάλληλα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας του 4

Εξάσκηση στα γινόμενα του 4Η προπαίδεια του 4_ΣαύρεςΗ προπαίδεια του 4_ΑυτοκινητάκιαΗ προπαίδεια του 4_ΒατραχάκιαΗ προπαίδεια του 4_ΠύραυλοιΗ προπαίδεια του 4_ΨαράκιαΗ προπαίδεια του 4_ΣτόχοιΗ προπαίδεια του 4_ΤύμπαναΗ προπαίδεια του 4_ΠροβατάκιαΗ προπαίδεια του 4_ΔεινόσαυροιΗ προπαίδεια του 4_Κάμπιες

Η προπαίδεια του 3

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με την προπαίδεια του 3 . Κατάλληλα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας του 3

Εξάσκηση στα γινόμενα του 3

Η προπαίδεια του 3_Σαύρες

Η προπαίδεια του 3_Αυτοκινητάκια

Η προπαίδεια του 3_Βατραχάκια

Η προπαίδεια του 3_Πύραυλοι

Η προπαίδεια του 3_Ψαράκια

Η προπαίδεια του 3_Στόχοι


Η προπαίδεια του 3_Τύμπανα


Η προπαίδεια του 3_Προβατάκια

Η προπαίδεια του 3_Δεινόσαυροι

Η προπαίδεια του 3_Κάμπιες

Η προπαίδεια του 2

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με την προπαίδεια του 2 . Κατάλληλα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

O πολλαπλασιασμός του 2 ως διαδοχική πρόσθεση

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας του 2

Εξάσκηση στα γινόμενα του 2Η προπαίδεια του 2_Σαύρες


Βατραχάκια_emathima.gr
Η προπαίδεια του 2_BατραχάκιαΗ προπαίδεια του 2_ΑυτοκινητάκιαΗ προπαίδεια του 2_ΠύραυλοιΗ προπαίδεια του 2_ΨαράκιαΗ προπαίδεια του 2_ ΣτόχοιΗ προπαίδεια του 2_ΤύμπαναΗ προπαίδεια του 2_Προβατάκια


Η προπαίδεια του 2_Δεινόσαυροι


Η προπαίδεια του 2_Κάμπιες