Μαθηματικά Β τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενότητα 1

1.2 Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

1.3 Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

1.4 Μετρώ με εκατοστόμετρα

1.5 Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

1.6 Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

1.7 Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

1.8 Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

Επαναληπτικό- Κεφάλαια 1-8

Ενότητα 2

2.9 Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

2.10 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

2.11 Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

2.12 Υπολογίζω τα ρέστα

2.13 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

2.14 Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

2.15 Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

Επαναληπτικό – Κεφάλαια 9-15

Ενότητα 3

3.16 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

3.17 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100-Εισαγωγή στην προπαίδεια

3.18 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

3.19 Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

3.20 Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

3.21 Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)

3.22 Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

3.23 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

Επαναληπτικό-Κεφάλαια 16-23

Ενότητα 4

4.24 Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

4.25 Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

4.26 Βρίσκω την προπαίδεια του 8

4.27 Βρίσκω την προπαίδεια το 7

4.28 Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

Επαναληπτικό – Κεφάλαια 24-28

Ενότητα 5

4.29 Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

5.30 Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

5.31 Καλύπτω επιφάνειες

5.32 Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

5.33 Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης του χρόνου

Επαναληπτικό – Κεφάλαια 29-33

Ενότητα 6

6.34 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

6.35 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

6.36 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό

6. 37 Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)

6.38 Μετρώ το βάρος

6.39 Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

6.40 Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

Επαναληπτικό -Κεφάλαια 34-39

Ενότητα 7

7.41 Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

7.42 Γνωρίζω το μέτρο

7.43 Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

7.44 Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

Επαναληπτικό-Κεφάλαια 41-44

Ενότητα 8

8.45 Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

8.46 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)

8.47 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”

8.48 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”

8.49 Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ): Η εκτίμηση στους υπολογισμούς

8.50 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β)

Επαναληπτικό-Κεφάλαια 45-50

Ενότητα 9

9.51 Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες

9.52 Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες

9.53 Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)

9.54 Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς