Καρτέλες κλάσματα-πίτσα

δυο κομ   Χωρίς τίτλο   τεσσερα κομ

δύο κομμάτια              τρία κομμάτια            τέσσερα κομμάτια

πεντε κομ   εξι κομ   εφτα κομ

πέντε κομμάτια          έξι κομμάτια              εφτά κομμάτια

οχτω κομ   δεκα κομ    δωδεκα κομ

οχτώ κομμάτια            δέκα κομμάτια           δώδεκα κομμάτια

 

Καρτέλες με τα γεωμετρικά στερεά

kwnos KWNOI kybos KYBOI
καρτέλα                    κώνοι                       καρτέλα                 κύβοι

kylindros KYLINDROI  parallilogrammo PARALLHLEPIPEDA
καρτέλα                        κύλινδροι              καρτέλα                 παραλληλεπίπεδα

pyramida PYRAMIDES sfaira SFAIRES
καρτέλα                   πυραμίδες               καρτέλα                   σφαίρες