Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή κειμένου αυτοπαρουσίασης, την εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου, σύνδεση των ουσιαστικών με κόμμα και με και, και την εξοικείωση με στοιχεία δομής του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.

 
Continue reading

Διαβάζω (παραγωγή γραπτού λόγου- εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών)

Το «Διαβάζω 3» αποτελείται από:
Εικονογραφημένες ιστορίες με θέματα από την οικογενειακή ζωή
και δημιουργικές δραστηριότητες.
Το «Διαβάζω 3» δημιουργήθηκε για:
• Βελτίωση της σιωπηλής και ηχηρής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών.
• Βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην κατανόηση του γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
• Δυνατότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης προσωπικών εμπειριών
με αφόρμηση την ανάγνωση των ιστοριών.
• Εξάσκηση στην παρατήρηση, στην ανάγνωση και στη δυνατότητα επιλογής τίτλων
για κάθε ιστορία.
• Εμπλουτισμό των γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων των μαθητών.
• Εξοικείωση με τα επαγγέλματα.

Το «Διαβάζω 4» αποτελείται από οκτώ αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως βασικό θέμα τους τον χρόνο, με την ευρεία του έννοια, και τη σχέση του με την καθημερινή μας ζωή.
Το «Διαβάζω 4» δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο και τη τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην κατανόηση του γραπτού λόγου, τον εμπλουτισμό γνώσεων, τη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διαπολιτισμικά θέματα, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την έκφραση συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεωνΔιαβάζω 1

Διαβάζω 2 (πρώτο βιβλίο)

Διαβάζω 2 (δεύτερο βιβλίο)
Continue reading

Λογισμικό για την εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε ένα καταπληκτικό λογισμικό που αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα. Με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο μπορούν οι μετανάστες και παλιννοστούντες μαθητές να μάθουν γρήγορα τα ελληνικά.

Continue reading

Η μαγεία της αλφαβήτας (καρτέλες)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε έγχρωμες καρτέλες με τα γράμματα της αλφαβήτας. Κατάλληλο για παιδιά νηπιαγωγείου και τους μαθητές της Α τάξης δημοτικού.

Continue reading

Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτωνεπιμορφωτικό υλικό διαπολιτισμικής αγωγής

“Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδότησε και τη δημιουργία πολλών ευρωπαϊκών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα το θέμα της Δ.Ε. να αφορά και στην ευρωπαϊκή διάσταση στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών και να διευρύνει τον εκπαιδευτικό προβληματισμό πέρα από την ύπαρξη μεταναστών ή μειονοτήτων στις κοινωνίες…”

Το παραπάνω link αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με θέματα πολυπολιτισμικότητας στο χώρο του σχολείου και είναι ένα καλό εγχειρίδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.