Μοτίβα

ΣΤΟΧΟΙ

  • να αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν τα μοτίβα
  • να παρατηρούν την εξέλιξη και τη διαδοχή καταστάσεων σε ένα δεδομένο μοτίβο
  • να αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο
  • να περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια

Αθροίσματα με πολλούς όρους

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκονται τα εξής:

  • Η άσκηση των μαθητών σε προσθέσεις με αθροίσματα μέχρι το 10, τα οποία προκύπτουν με περισσότερους από δύο προσθετέους
  • Η παρουσίαση της πρόσθεσης και με την κάθετη πλέον μορφή, ώστε να αρχίσουν να συνηθίζουν οι μαθητές και στη συμβατική παρουσίαση της πράξης.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε αφαιρέσεις κατά τις οποίες ο αφαιρετέος είναι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός, ενώ μέχρι τώρα εκτελούσαν αφαιρέσεις με τους πρώτους (μικρούς) αριθμούς. Ομοίως στην περίπτωση αυτή παροτρύνουμε τους μαθητές να θεωρούν την αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης και να αναλύουν τον μειωτέο σε άθροισμα δύο όρων, από τους οποίους ο ένας είναι ο αφαιρετέος (π.χ. για την αφαίρεση 9-3 θεωρούμε το 9 ως άθροισμα του 6+3, από το οποίο αφαιρούμε το 6). Με βάση τη λογική αυτή παρουσιάζουμε τον μειωτέο σε οργανωμένη μορφή με βάση το 5 (με μορφή ζαριού, με το δίχρωμο αριθμητήριο ή με τις βάσεις).

Ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην αρίθμηση ανά 2 μέχρι το 20.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα ψάρια στη θάλασσα
Πρόσθεση και αφαίρεση στους αριθμούς 0-10  / jele.gr

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

ΣΤΟΧΟΙ

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του μαθήματος αυτού:

  • Η άσκηση των μαθητών στην καταμέτρηση συλλογών οι οποίες περιέχουν μέχρι 20 αντικείμενα
  • Η άσκηση των μαθητών στην προφορική αρίθμηση μέχρι το 30
  • Η ανάγνωση διψήφιων αριθμών μέχρι το 20
  • Η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής των αριθμών μέχρι το 10 με λέξεις

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Είναι σε συμπιεσμένη μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Κατάλληλο για ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Εφαρμογή Αρίθμηση

 

Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

ΣΤΟΧΟΙ

Oι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι ίδιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 7

Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

 

 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα λουλούδια της μέλισσας
Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων

Δυο φίλοι

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας της 5ης ενότητας.

 

Δυο φίλοι

και ένα βιντεάκι…

Πουπουλένια σύννεφα

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας της 4ης ενότητας της Α τάξης δημοτικού.

 

 

Πουπουλένια σύννεφα

Η ακροστιχίδα του Καραγκιόζη

και ένα βιντεάκι…

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Picture

Η ορχήστρα (Αλφάβητο)-διαδραστικό παιχνίδι

 

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου

Εδώ θα βρείτε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με τα γράμματα θ,μ,η,γ,λ,ζ και υ για το μάθημα της γλώσσας της Α τάξης δημοτικού με τίτλο “Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου”. είναι προσαρμοσμένο και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου

και ένα βιντεάκι…

Μύτη σα σαλάμι

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας της Α τάξης δημοτικού με τίτλο “Μύτη σα σαλάμι”

 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα μ

Μύτη σα σαλάμι

Καρτέλες: Μα    Με    Μο    Μυ

Αντιγραφή Μ,μ

Μ   m
Καρτέλα με το Μ         Μι

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture        www.jele.gr_blog

Το γράμμα Μ                                                           Η φωνή Μ

πηγή: www.stintaxi.com                                        πηγή: www.jele.gr
 
και μερικά ωραία βιντεάκια…