Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τη μορφή της Ελλάδας
  • να διακρίνουν τις διάφορες περιοχές της στο χάρτη
  • να βρίσκουν την Ελλάδα σε κάθε χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading