Αρχαϊκά χρόνια (Κεφάλαια 5-9)

PictureΜάθημα 5ο : Νέες αποικίες των Ελλήνων

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν πότε και γιατί έγινε ο Β αποικισμός.
  • Να συγκρίνουν τις δύο περιόδους αποικισμού και να εντοπίσουν ομοιότητες με τη μετανάστευση.
  • Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των κατοίκων ο Β αποικισμός.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην αποικία και τη μητρόπολη.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Picture
Νέες αποικίες των Ελλήνων

Continue reading